Supportgroep depressie in Wageningen

Als u een depressie heeft, kan het helpen als u regelmatig contact met anderen die vergelijkbare klachten hebben. Daarom heeft de Depressievereniging door heel het land supportgroepen. Dit zijn groepen waar mensen met een depressie elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Deze maand start de eerste supportgroep Depressie in Wageningen. Hierin zijn nog plekken beschikbaar. De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers

Wat

Het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten staat centraal; leren van de ervaringen van de anderen, tips uitwisselen en elkaar steunen. De groepsleden dragen zelf thema’s aan die ze willen bespreken.

Mogelijke thema's

  • Wat vertel ik aan anderen over mijn depressie?
  • Hoe ga ik om met schuldgevoelens?’
  • Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken?

Wanneer

Elke laatste woensdagavond van de maand. De eerste avond is op 28 maart 2018.

Aanmelden en meer informatie

Heeft u interesse om deel te nemen aan de supportgroep Wageningen of wilt u meer informatie?, Neem dan contact op met de Depressievereniging:

De depressievereniging brengt u in contact met de gespreksleiders van de Supportgroep Wageningen. In een kennismakingsgesprek (telefonisch, of in een ontmoeting) gaat u na of een supportgroep iets voor u is en krijgt u een uitnodiging voor de groep. Meer info over de supportgroepen en de Depressievereniging vindt u op de depressievereniging

Zoeken